download Profil kompanije

Instalacioni uređaji

Diferencijalne strujne zaštitne sklopke (FID)

Diferencijalne strujne zaštitne sklopke Ex9CL-H i Ex9CL-N postoje u 2-p i 4-p izvedbi. Tehnologija je zasnovana na klasičnim principima stalnog magneta i elektromagnetne armature. Uređaji su u skladu sa zahtevanim standardom IEC/EN 61008-1.

Osnovna Ex9CL-H serija su diferencijalne strujne zaštitne sklopke sa strujama kratkog spoja od 10 kA. Osnovni tipovi su u AC i A izvedbi dostupni za nominalne struje u opsegu od 25 do 63A; S i S+A verzija pokrivaju struje do 100A. Nominalne diferencijalne struje pokrivene su za nivoe od 30, 100 i 300 mA.

Ekonomska serija diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki Ex9CL je za struje kratkog spoja od 6 kA. Osnovni AC tip dostupan je u 2-p i 4-p izvedbi, sa nominalnim diferencijalnim strujama od 30 i 300 mA.