Novosti

Najnovije informacije vezano za COVID-19 situaciju

Budite sigurni da imamo ljude, proizvodni kapacitet i alate koji će vam i dalje služiti u ovim izazovnim vremenima.

Želimo da vas obavestimo da će NOARK Electric Europe nastaviti da pruža najbolju moguću uslugu našim poslovnim partnerima, uz istovremenu zaštitu i podršku našeg tima i zajednica oko nas dok se širenje virusa Covid-19 nastavlja.

Postavili smo plan kontinuiteta poslovanja. Naši zaposleni su u mogućnosti da rade na daljinu, pristupajući sistemima da bi osigurali dostupnost usluga. Preduzeli smo i niz mera za smanjenje rizika za kupce, osoblje i one oko nas, uključujući ograničavanje sastanaka i nebitna putovanja. Pratimo savete stručnjaka u zdravstvu.

Iako je teško predvideti uticaj situacije COVID-19, budite sigurni da imamo ljude, proizvodne kapacitete i alate koji će vam nastaviti služiti u ovim izazovnim vremenima.

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas.