Novosti

Kompaktni prekidači

Novi katalog: Kompaktni prekidači

Noark Electric Europe izbacuje novi katalog Kompaktni prekidači.

Novi katalog možete pronaći i preuzeti na našim internet stranama.

 

Katalog sadrži:

Kompaktne prekidače Ex9M

  • veličina M1 do 125 A, veličina M2 do 250 A, veličina M3 do 400 A, veličina M4 do 630 A, veličina M5 do 800A

 

Kompaktne rastavljače Ex9MSD

  • do 800 A

 

DC Kompaktne prekidače Ex9M

  • veličina M1 do 125 A, veličina M2 do 250 A, veličina M3 do 400 A, veličina M4 do 630 A, veličina M5 do 800A

 

DC Kompaktne rastavljače Ex9MSD

  • do 800 A

 

Opremu za Ex9M seriju proizvoda

  • Pomoćni i signalni kontakti AX21, AL21, pomoćni kontakti sa ranim uključenjem EC, naponski okidači SHT2, podnaponski okidači UVT2, motorni pogoni MOD2, ručke za direktnu montažu na prekidače RHD2, ručke sa produženim pogonom ERH2, barijere između faza PB2, terminali MC2, poklopci za terminale, kratki TCV2, poklopci za terminale, dugački TCE2, adapteri za montažu na DIN šinu DRA2, odstojnici za montažu WG

 

Kompaktni prekidači