Proizvodi

Minijaturni kontaktori Ex9CS

Ex9CS serija minijaturnih kontaktora namenjana je kako za industrijske tako i za kućne aplikacije, ispunjava zahteve standarda IEC / EN 60947-4-1. Njihov glavna prednost su kompaktne dimenzije, što ih čini pogodnim za aplikacije sa ekonomičnim prostorom za montažu. Kontaktori su dostupni za nominalne struje od 6, 9 i 12 A, kategorija AC-3, Ith 20A.

Minijaturni kontaktori su dostupni u standardnoj trofaznoj i četvorofaznoj izvedbi kao i u četvorofaznoj izvedbi sa glavnim kontaktima od kojih su 2 zatvorena a 2 su otvorena. Trofazna izvedba isporučuje se sa jednim zatvorenim ili jednim otvorenim pomoćnim kontaktom. Sve izvedbe mogu se opremiti sa prednje strane blokom pomoćnih kontakata koji uključuje četiri pomoćna kontakta.

Uređaji rade na naponu do 690 V AC. Pobudni napon namotaja je opciono u rasponu od 24 do 415 V AC.

  • Minijaturni kontaktori usaglašeni sa IEC / EN 60947-4-1
  • 3- polna i 4-polna verzija
  • Nominalna struja AC-3 6, 9 i 12 A na 400 V
  • Kontrolni napon špulne 24 — 415 V AC
  • Nominalna struja kratkog spoja Iq 50 kA
  • Pogodni za industriske a i isto tako i za aplikacije u domaćinstvima
  • Montaža na šinu (DIN) 35 mm ili na ploču