Proizvodi

Releji nadzora Ex9JP (Novi)

Releji nadzora Ex9JP koriste se za zaštitu strujnih krugova povezanih na napajanje. Ovi releji mogu da obezbede zaštitu od prenapona, podnapona, asimetrije faza, kontrolu redosleda i gubitka faza, analizirajući napon na svakoj fazi. Kontrola temperature pomoću PTC termistora je opcija.

Ovi releji isporučuju se sa raznim kombinacijama zaštitnih funkcija sa fiksnim ili podesivim
parametrima. 

Uobičajena primena je u sistemima kontrole napajanja, za ventilacione sisteme, i nekoliko primena kod elektro motora.