Proizvodi

Zujalice za montažu na vrata ormana Ex9PB

Zujalice za montažu na vrata ormana Ex9PB koriste se uglavnom za industrijske aplikacije, sigurnosne aplikacije itd. gde je neophodna zvučna signalizacija događaja u strujnom kolu.

Ponuđene su sa telom visine 54mm u dve osnovne verzije, sa prekidanjem ili kontinualnim zujanjem. Obe su dostupne kao osvetljene iili neosvetljene i to sa crnom ili poluprovidnom crvenom bojom glave. Korišćena LED sijalica redukuje potrošnju, disipaciju i produžava životni vek.

  • Usaglašeni sa IEC / EN 60947-5-1
  • Stepen zaštite IP20
  • Verzija sa prekidanjem ili kontinualna
  • Visina 54 mm
  • Jednostavna montaža u otvor prečnika 22 mm na ploči
  • Osvetljena ili neosvetljena izvedba
  • LED tehnologija