Proizvodi

DC automatski prekidači- osigurači Ex9BD

DC automatski prekidači- osigurači Ex9BD pogodni su za zaštitu od struja kratkog spoja i preopterećenja u aplikacijama jednosmerne struje do 63A, na primer u automatizaciji, kontrolnim ili kolima jednosmerne struje u domaćinstvima.

Proizvode se kao 1- polni ili 2- polni širine jednog modula (18mm) po polu. Krive okidanja su C i K.

Mogu se kombinovati sa širokom paletom dodatne opreme, isto kao i Ex9B i Ex9PN osigurači. Mogu se opremiti sa najviše tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata AX31, AL31, AXL31 i, u isto vreme sa najviše dve relejne jedinice. Releji su dostupni kao naponski (za otvaranje strujnog kruga) ili podnaponski.  Opciono, ukoliko je neophodno, mogu se kombinovati. Sva ova oprema montira se sa leve strane prekidača.

  • Nominalni radni napon Ue 220 V DC po polu
  • Nominalna struja od 1 do 63 A
  • Nominalna prekidna moć Icu 10 kA
  • 1-polna i 2-polna izvedba
  • Karakteristike C, K
  • Širok asortiman dodatne opreme
  • Potrebno poštovati polaritet