Proizvodi

DC automatski prekidači- osigurači Ex9BP-JX (Novo)

DC automatski prekidači- osigurači Ex9BP-JX

DC automatski prekidači- osigurači Ex9BP-JX pogodni su za zaštitu od struja kratkog spoja i preopterećenja u aplikacijama jednosmerne struje do 63A, na primer u automatizaciji, kontrolnim ili kolima jednosmerne struje u domaćinstvima.

Proizvode se kao 1- polni do 4- polni širine jednog modula (18mm) po polu. Krive okidanja su C i K.

Mogu se kombinovati sa širokom paletom dodatne opreme, isto kao i Ex9B i Ex9PN osigurači. Mogu se opremiti sa najviše tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata AX31, AL31, AXL31 i, u isto vreme sa najviše dve relejne jedinice. Releji su dostupni kao naponski (za otvaranje strujnog kruga) ili podnaponski. Opciono, ukoliko je neophodno, mogu se kombinovati. Sva ova oprema montira se sa leve strane prekidača.

  • Nominalni radni napon Ue 250 V DC po polu
  • Nominalna struja od 1 do 63 A
  • Nominalna prekidna moć Icu 10 kA
  • 1-polna do 4-polna izvedba
  • Karakteristike C, K
  • Širok asortiman dodatne opreme
  • Potrebno poštovati polaritet