Proizvodi

Držači za cilindrične osigurače Ex9F

Držači za cilindrične osigurače za nazivne struje do 100A. Zahvaljujući kategoriji AC-20B na 400/690 V AC
 oni se ne mogu koristiti za isključenje pod opterećenjem. Vrlo kompaktna izvedba sa montažom na DIN šinu omogućava korišćenje u raznim
 aplikacijama. Mogu da se koriste patroni osigurača tipa gG i AM, uz poštovanje maksimalno dozvoljenih gubitaka snage.

 
Koriste samo stručna lica

  • Držač za cilindrične osigurače
  • Koriste samo stručna lica
  • Ispunjavaju zahteve standarda IEC / EN 60947-3
  • Nazivni radni napon 400/690 V AC
  • Verzije sa nazivnom strujom
  • Kategorija upotrebe AC-20B na 400/690 V AC
  • Mogućnost plombiranja