Proizvodi

Instalacione signalne sijalice Ex9PDe

Instalacione signalne sijalice Ex9PDe proizvedene su i usklađene sa standardom IEC/EN 60439-5-1. Zasnovane su na LED tehnologiji i pogodne su za indikaciju statusa strujnog kola.

Dostupne su u verzijama sa radnim naponima 24, 48 i 230 V AC/DC, sa jednom ili dve dvobojne (zelena/ crvena) LED- ovke. Poslednja izvedba sa tri crvene LED- ovke dostupna je za radni napon 230/400 V AC. Ovaj tip signalnih sijalica uglavnom se koristi za proveru prisustva napona faza u trofaznim sistemima.

Sve izvedbe napravljene su sa širinom od jednog modula uključujući i verziju sa 3 LED sijalice. Korišćenjem LED tehnologije obezbeđena je niska potrošnja energije tokom rada i dugačak životni vek.

  • Usaglašene su sa IEC / EN 60947-5-1
  • LED tehnologija
  • Radni napon 24, 48 i 230 V AC/DC
  • Širina 1 modul
  • Izvedba sa 1, 2 ili 3 LED sijalice
  • Dvobojna LED kod Ex9PD1e, Ex9PD2e