Proizvodi

Odvodnici prenapona Ex9UE1

Ex9UE1 35 serija su odvodnici prenapona Klase I. Namenjeni su kao zaštita od direktnog udara groma jakog intenziteta ili u instalacijama sa čestim pojavama udara groma. U standardnoj trofaznoj TN-C mreži, oni obezbeđuju zaštitu preko LPL I zahteva datim standardom EN 62305 sa ukupnom strujom groma uvedenom u instalaciju preko 100 kA i ukupnom strujom udara groma 210 ili 280 kA u skladu sa fizičkom konfiguracijom i uzajamnim položajem tačke uzemljenja gromobrana, tačke uzemljenja električne instalacije i mesta ugradnje odvodnika prenapona.

Izrada Ex9UE1 35 je potpuno zasnovana na rešenju podužnog iskrišta. To im daje visok kapacitet, duži radni vek, i potpunu izolovanost u slučaju kada nema prisutnog prenapona. Prema tome, ovi odvodnici mogu se koristiti i uzvodno od električnih brojila i mogu se koristiti za IT mreže (sa odgovarajućim posebnim testovima).

Visoka vrednost Iimp čini ove odvodnike pogodnim i za jednofazne sisteme kada kada su ožičeni izvan LPZ 0-1 i na taj način mogu biti direktno pogođeni udarom groma. Zbog jednofaznog kabla, ukupna struja groma je podeljena na tri provodnika, i intenzitet po provodniku je zbog toga viši nego u slučaju sa dovodnim trofaznim kablom.

  • Tip 1 (Klasa I, T1, B)
  • Usaglašeni sa EN 61643-11
  • Maksimalna impulsna struja Iimp 35 kA (10/350 μs) po fazi i 100 kA za NPE modul
  • Maksimalni kontinuiirani radni napon Uc 385 V za fazni uređaj
  • Verzije 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 i 0+1 (N-PE)