Proizvodi

Odvodnici prenapona Ex9UE1+2, 12.5 kA

Ex9UE1+2 12.5 serija su odvodnici prenapona Klase I+II. Namenjeni su za zaštitu od indirektnog udara groma i direktnog udara groma manjeg intenziteta. U standardnoj trofaznoj TN-C mreži, obezbeđuju zaštitu do LPL III, IV zahteva datih standardom EN 62305 sa ukupnom strujom groma uvedenom u instalaciju od 37.5 kA i ukupnom strujom udara groma 75 ili 100 kA u skladu sa fizičkom konfiguracijom i uzajamnim položajem tačke uzemljenja gromobrana, tačke uzemljenja električne instalacije i mesta ugradnje odvodnika prenapona.

Izrada Ex9UE1+2 12.5 zasnovana je na visoko energetskom metal oksidnom otporniku. Takva izrada obezbeđuje niže vreme odziva i obezbeđuje karakteristike za obe klase I i II. Modularni dizajn sa izvlačivim umecima omogućava jednostavnu i brzu zamenu funkcionalnih modula  izvan radnog veka u slučaju visokog intenziteta ili česte pojave prenapona.

  • Tip 1+2 (Klasa I+II, T1+T2, B+C)
  • Usaglašeni sa EN 61643-11
  • Maksimalni kontinuirani radni napon Uc od 275 V do 440 V AC
  • Izvedbe 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 i 4+0
  • Izvlačivi modularni dizajn
  • Sa i bez daljinske indikacije stanja kontakata
  • Indikator stanja uređaja