Proizvodi

Odvodnici prenapona Ex9UE1+2, 25kA

Ex9UE1+2 25 serija su odvodnici prenapona Klase I+II. Namenjeni su za zaštitu od direktnog udara groma srednjeg intenziteta. U standardnoj trofaznoj TN-C mreži, obezbeđuju zaštitu do LPL I, II zahteva datim standardom EN 62305 sa ukupnom strujom groma uvedenom u instalaciju od 75 kA i ukupnom strujom udara groma 150 ili 2000 kA u skladu sa fizičkom konfiguracijom i uzajamnim položajem tačke uzemljenja gromobrana, tačke uzemljenja električne instalacije i mesta ugradnje odvodnika prenapona.

Izrada Ex9UE1+2 25 je hibridna, zasnovana na kombinaciji visoko energetskog metal oksidnog otpornika i podužnog iskrišta. Ova kombinacija donosi niže vreme odziva zahvaljujući brzom metal oksidnom otporniku i nisko naponskom iskrištu u poređenju sa potpunim rešenjem sa podužnim iskrištem. Serijska veza metal oksidnog otpornika obezbeđuje ograničenje struje za podužno iskrište, ali takođe i potpunu izolovanost zbog serijske veze podužnog iskrišta na metal oksidni otpornik.

Glavne karakteristike su definisane sa metal oksidnim otpornikom kao dominantnim delom. Nastali stepen zaštite i karakteristika reagovanja nije samo ispunjavanje zahteva klase I odvodnika prenapona a isti slučaj je i sa klasom II. Ex9UE1+2 25 obezbeđuju zaštitu za obe klase: I i II. Modularni dizajn sa izvlačivim umecima omogućava jednostavnu i brzu zamenu funkcionalnih modula  izvan radnog veka u slučaju visokog intenziteta ili česte pojave prenapona.

  • Tip 1+2 (Klasa I+II, T1+T2, B+C)
  • Usaglašeni sa EN 61643-11
  • Maksimalna impulsna struja Iimp 25 kA (10/350 μs) po fazi i 100 kA za NPE modul
  • Maksimalni kontinuirani radni napon Uc 280 V AC
  • Izvedbe 3+0, 3+1 i 4+0
  • Izvlačivi modularni dizajn
  • Sa i bez daljinske indikacije stanja kontakata
  • Indikator stanja uređaja