Proizvodi

Oprema za Ex9CBL uređaje

Oprema je izrađena tako da je moguća kombinacija različitih tipova releja sa jednom strujnom zaštitnom sklopkom sa zaštitom od preopterećenja.

Naponski okidač SHTC31 može da se koristi za daljinsko isključenje, podnaponski okidač UVTC31 za isključenje u slučaju pada napona.

Relejne jedinice montiraju se sa leve strane strujne zaštitne sklopke.

  • Usaglašeni sa EN 60947-5
  • Montaža sa leve strane
  • Naponski okidači
  • Podnaponski okidači