Proizvodi

Pametna energetska brojila Ex9EMS

Ex9EMS su pametna brojila električne energije, koji pružaju širok spektar tipova sa različitim parametrima, a strujni transformatori mogu biti fiksirani ili podesivi, a LCD ekran je naravno, zajedno sa infracrvenim okom za jednostavno iščitavanjem. Mogućnost M-Bus ili Modbus komunikacije pravi od njih pametne uređaje.

Ex9EMS su pogodni za stambenu i industrijsku primenu. Najveća prednost je montaža na DIN šinu unutar razvodnog ormara. Naći će svoju upotrebu svuda gde je potrebno da se izmeri potrošena energija.

Ova brojila se nude u verzijama širine 1, 2 ili 4 modula. 

  • Pametna energetska brojila usaglašena sa EN 50470-1 / 3
  • MID srtifikati
  • Montaža na DIN šinu
  • Radni napon U230/400 V AC
  • Fiksna nominalna struja ili podesiva u skladu sa CT strujnim transformatorom
  • Jedno ili dvotarifna verzija
  • LCD ekran
  • Opcionalna M-Bus ili Modbus komunikacija
  • Verzija sa 1, 2 ili 4 modula