Proizvodi

Stepenišni automat Ex9SS (Nova verzija)

Instalacioni stepenišni automati Ex9SS koriste se za svetlosnu manipulaciju u stambenim prostorima, kancelarijama, industrijskim aplikacijama, kod npr. osvetljenje stepeništa, ulaznih kapija.

Nihovo vreme reagovanja se može podešavati do 10 minuta, koristeći rotacioni prekidač na prednjoj strani uređaja, ili se može ručno prebaciti u uključeno "ON" stanje korišćenjem kontrolnog klizača. 

Ex9SSP ima način rada "PROG", što omogućava produženje vremena pomoću broja pritisaka na taster, npr. ako je postavljen razmak od 5 min. i pritisnete taster 3 puta, vremensko razdoblje za UKLJUČIVANJE će biti 15 min. Poništavanje tog razdoblja može se izvršiti pritiskom na taster duže od 2 sekunde.

  • Nominalni radni napon 230 V AC
  • Za snage do 4000 VA
  • Podešavanje vremena od 0.5 do 10 min
  • Ručni kontrolni prekidač 
  • Programirana funkcija - mogućnost produženja vremena prema broju pritisaka na tipku