Proizvodi

Strujni transformatori CT

Nudimo širok spektar strujnih transformatora sa čvrstim i podeljenim jezgrom, koji su namenjeni merenju primarnih struja i proizvode proporcionalno sekundarni strujni signal. Pogodni su za ugradnju u kombinaciji sa pametnim brojilima Ex9EMS 3P 4M CT i Ex9EM 3P 4M CT 1T.

Strujni transformatori CT sa podejenim jezgrom su namenjeni za ugradnju u postojeća postrojenja gde uklanjanje sabirnica / kablovskih veza sprečava instaliranje standardnih strujnih transformatora. 

  • Podeljeno ili čvrsto jezgro
  • Primarna struja do 1 000A
  • Mogućnost ugradnje na postojeće sabirnice / kablove