Proizvodi

DC kompaktni rastavljači

DC kompaktni rastavljači koriste se kao glavni prekidači u svim tipovima DC aplikacija. Zahvaljujući nezavisnosti polariteta mogu se koristiti i za fotonapon. U tom slučaju služe kao glavni rastavljač na DC strani elektrane.

Ovi rastavljači imaju istu veličinu i dizajn kao i standardni Ex9M kompaktni prekidači. Odatle i mogućnost da se koristi potpuno kompatibilan eksterni i interni pribor uključujući produžene ručice, pomoćne kontakte, okidačke jedinice, motorni pogon i pokrivke terminala.

  • Veličine kućišta M1- M5
  • Nominalna struja do 800 A
  • Usaglašeni sa EN 60947-3
  • Za DC struje
  • Nominalni radni napon Ue do 1000 V DC (4-polna DC izvedba)
  • Fiksna izvedba