Proizvodi

Dodatna oprema za kompaktne prekidače Ex9M6

Dodatna oprema prilagođena za kompaktne prekidače Ex9M6. Moguće je dopuniti ili izmeniti
funkcije osnovnog prekidača ugradnjom odgovarajuće opreme.
Prekidači mogu biti opremljeni sa dva pomoćna kontakta AX21 i jednom jedinicom signalnog kontakta AL21. Uređajem se može upravljati preko naponskog SHT okidača ili podnaponskim okidačem UVT. Relej uključenja XF dostupan je samo za izvedbu MOD.
Prekidači mogu biti opremljeni i produženom ručicom za lakše upravljanje i produženom rotirajućom ručicom za različite aplikacije, npr. za montažu na vrata.
Montaža uređaja na ploču može se izvršiti direktno.

  • Dodatna oprema za Ex9M6 seriju uređaja
  • Pomočni kontakti sinhronizovani sa glavnim kontaktima
  • Signalni kontakti aktivni kod električnog okidanja prekidača (signalni kontakti)
  • Naponski i podnaponski okidači
  • Rotirajuća ručica
  • Produžena ručica
  • Terminali za povezivanje