Proizvodi

Elektronski kompaktni prekidači Ex9M6 (Novo)

Elektronski kompaktni prekidači Ex9M6 namenjeni su uglavnom za aplikacije u distribuciji energije. Prednost elektronskog okidača je u tačnosti i pouzdanosti okidanja, suprotno termomagnetnom okidaču. Usaglašeni su sa IEC / EN 60947-2 standardom koji osigurava funkcije i pouzdanost za široku primenu, uključujući izolacionu.
Prekidači se nude sa prekidnom moći od 50 kA do 100 kA. Uimp od 8 kV omogućava njihovo korišćenje čak i u sistemima sa pojavama prolaznih talasa visokog intenziteta, npr. u teškoj industriji.
B kategorija prekidača.

  • Elektronski kompaktni prekidači
  • Veličina kućišta M6
  • Nazivna struja do 1600 A
  • Izvedba sa 3 i 4 pola
  • Nazivna prekidna moć Icu do 100 kA
  • Nazivni napon 415 / 690 V AC
  • Elektronska zaštitna jedinica