Proizvodi

Plastične spratne table PNS

Plastične spratne table iz PNS serije za nazidnu montažu sa IP40 stepenom zaštite namenjene su za kućne instalacije kao i za opštu upotrebu.

PNS table dostupne su u verziji od jednog do četiri reda, od 8 pa sve do 54 modula. Bela ili providna vrata dostupna su za sve serije.

U sklopu isporuke su kućište, vrata, DIN šine, N/PE terminali, prednji pokrivka sa otvorima za opremu, pokrivke za prazna mesta i montažni materijal.

  • Nazidne spratne table PNS
  • Stepen zaštite IP40
  • Od 8 do 54 modula
  • Od jednog do četiri reda
  • Providna ili bela vrata