Proizvodi

Izolovani priključci IT

Priključci IT namenjeni su kao sporedni priključci za npr. povezivanje sa bakarnim sabirnicama. Mogu se takođe koristiti za povezivanje provodnika koji nije odgovarajući sa priključkom uređaja. Različita dužina i oblik omogućavaju ugradnju u razvodnim ormanima sa malo prostora za savijanje žice.

  • Usaglašeni sa EN 60439-1
  • Nominalna struja do 125 A
  • Povezivanje po dužini ili preko
  • Viljuškasti ili pinski tip priključka
  • Izvedba u sivoj ili plavoj boji