Proizvodi

Plastične spratne table PNF

Plastične spratne table iz PNF serije za uzidnu montažu sa IP40 stepenom zaštite namenjene su za kućne instalacije kao i za opštu upotrebu.

PNF table dostupne su u verziji od jednog do tri reda, od 8 pa sve do 54 modula. Bela ili providna vrata dostupna su za sve serije.

U sklopu isporuke su kućište, vrata, DIN šine, N/PE terminali, prednji pokrivka sa otvorima za opremu, pokrivke za prazna mesta i montažni materijal.

  • Uzidne spratne table PNF
  • Stepen zaštite IP40
  • Od 8 do 54 modula
  • Od jednog do tri reda
  • Providna ili bela vrata