Proizvodi

Plastične spratne table za spoljašnju upotrebu PHS

Spratne table PHS nemenjene su za opšte aplikacije, uključujući industrijske, gde je zahtevan stepen zaštite IP65. Ponuda se sastoji od tabli sa jednim do tri reda a broj modula se kreće od 4 do 48. Konstrukcija je namenjena za nazidnu montažu i isporučuju se sa providnim

U sklopu isporuke dobija se kućište, vrata, DIN šine, N+PE terminali, prednja pokrivka sa otvorima, pokrivke za prazna mesta, montažni materijal.

  • Nazidne spratne table PHS
  • Nominalni radni napon 690 V AC, 1000 V DC
  • Stepen zaštite IP65
  • Od 4 do 48 modula
  • Od 1 do 4 reda
  • Providna vrata