Proizvodi

Spratne table PNS-SD

Plastične spratne table iz PNS-SD serije za nazidnu montažu sa IP40 stepenom zaštite namenjene su za kućne instalacije.

PNS-SD table dostupne su u verziji od jednog do tri reda, odnosno od 12 pa sve do 36 modula sa mogućnošću proširenja do 2 modula po redu. Ova serija dostuona je samo sa providnim vratima.

U sklopu isporuke su kućište, vrata, DIN šine, N/PE terminali, prednji pokrivka sa otvorima za opremu, pokrivke za prazna mesta i montažni materijal.

  • Nazidne spratne table PNS-SD
  • Stepen zaštite IP40
  • Od 12 (+2) do 36(+6) modula
  • Od jednog do tri reda
  • Providna vrata