Proizvodi

Terminali TB

Terminali TB koriste se kao dodatni terminali u većini distributivnih ormana. Njihov dizajn i kompaktna veličina omogućavaju korišćenje za različite aplikacije sa nominalnom strujom do 63 A.

Nude se u različitim veličinama. Svi tipovi opremljeni su sa obojenim (N, PE) plastičnim držačem za DIN šinu ili sa zakačkom za DIN šinu.

  • Neutralni i priključci za uzemljenje
  • Usaglašeni sa EN 60998-1, -2-1
  • Nominalne struje do 63 A
  • Nominalni izolacioni napon 690 V AC
  • Verzija sa 7, 12 i 15 priključaka
  • Kapacitet priključaka 10 i 16 mm2
  • Obojene izvedbe sa ili bez pokrivke
  • Montaža na DIN šinu