Proizvodi

Vazdušni prekidači i vazdušni rastavljači Ex9

Nova serijava zdušnih prekidača i rastavljača snage Ex9A nudi funkcionalno veoma složen spektar opreme. Oni pružaju ne samo osnovnu funkciju prekidača ili rastavljača snage, nego i kompletnu mrežnu analizu uz mogućnost komunikacije sa naprednim kontrolnim sistemima. Prekidači i rastavljači snage su dostupni u tri veličine kućišta kao fiksna ili izvlačiva izvedba, 3p ili 4p.

Prekidači Ex9A koriste digitalnu prekidačku jedinicu SU. Njihova osnovna zajednička karakteristika je prisutnost zaštitnih funkcija LSI, LCD displeji 32- bitni DPS čak i u najosnovnijoj izvedbi SU3.0. Jedinice SU4.0 i SU5.0 pružaju posebnu zaštitnu funkciju tipa G za zaštitu od greške uzemljenja, ili tipa E za detekciju slabijih diferencialnih struja, respektivno.

Pored sveobuhvatne zaštitne prekidačke funkcije Ex9A nudi širok spektar merenja i analiza. Dobijeni podaci mogu da se koriste za aktiviranje prekidača, alarm ili obradu od strane operatera u naprednim kontrolnim sistemima.

Isto kao i kod zaštitne prekidačke jedinice, osnovna konfiguracija mehaničkih delova sadrži opšte korišćene ili preporučene komponente. Korisnik će automatski dobiti uređaj sa glavnim terminalima, sa kompletnim setom sekundarnih terminala, prekidač će sadržati alarmne kontakte ili, u slučaju izvlačive izvedbe, kaseta će biti opremljena sigurnosnim pokrivkama za glavne terminale. Dostupan je širok paket unutrašnje i spoljašnje opreme za Ex9A seriju.

  • Nominalna struja do 4000A
  • Prekidna moć do 100kA
  • Fiksna i izvlačivaizvedba
  • 3p i 4p uređaji
  • Širok asortiman opreme
  • Digitalne prekidačke jedinice, sve opremljene sa LCD displejem
  • Varijabilnost zaštite, merenja i dodatnih funkcija