Proizvodi

Instalacione signalne sijalice Ex9PD

Instalacione signalne sijalice Ex9PD napravljene su i atestirane u skladu sa standardom IEC/EN 60947-5-1. Zasnovane su na LED tehnologiji i namenjene npr. za indikaciju stanja strujnog kola.

Dostupne su izvedbe sa nominalnim radnim naponom od 6.3 do 230 V AC/DC, sa jednom ili dve LED svetiljke u različitim bojama i takođe, sve kombinacije LED boja u duplim svetiljkama za pokrivanje svih mogućih aplikacija. 

  • Usaglašene su sa IEC / EC 60947-5-1
  • LED tehnologija
  • Nominalni radni napon 6.3 do 230 V AC/DC
  • Širina 1 modul
  • Izvedba sa jednom ili dve LED sijalice
  • Različite kombinacije boja