Proizvodi

Instalacioni jednomodulni rastavljači snage Ex9I40

Ex9I40 serija instalacionih rastavljača snage namenjena je širokom spektru aplikacija, a naročito kao glavni prekidač. Njihov dizajn ispunjava sve zahteve za bezbednim prekidom napajanja.

Dostupni su u verziji od 1-polnog do 4-polnog. Širina uređaja uvek je samo jedan modul. Ova prednost omogućava njihovo korišćenje u svim aplikacijama sa skučenim prostorom za montažu.

Kategorija AC-22A dozvoljava upotrebu i za posebno zahtevne industrijske aplikacije koje zahtevaju često prekidanje. Omogućeno je zaključavanje u položaju OFF. 

  • Nominalne struje do 40 A
  • Širina 1 MJ bez obzira na broj polova
  • Nominalni napon 230 / 400 V AC
  • Nominalna kratkotrajna izdrživa struja Icw = 12 x Ie, 1 s
  • Usaglašeni sa IEC / EN 60947-3
  • Ugrađen mehanizam za zaključavanje u OFF položaju
  • Od 1- polne do 4- polne izvedbe