Proizvodi

Odvodnici prenapona Ex9UE2

Ex9UE2 serija su odvodnici prenapona Klase II. Namenjeni su za zaštitu od trnzientnih prenapona uzrokovanih sa brzim prebacivanjima operacija ili indirektnim udarima groma (zaostali efekti).

Preporučljivo je instalirati odvodnike klase II na svakih 10- 20 metara dužine kabla, obično do glavnog ili poddistributivnih ormana. Ex9UE2 20 440 izrađeni su za direktnu koordinaciju sa odvodnicima klase I iz serije Ex9UE1 35. U slučaju Ex9UE2 20 275, koordinacija sa serijom Ex9UE1 35 je urađena na svakih 10 m dužine kabla.

Izrada Ex9UE2 zasnovana je na metal oksidnim otpornicima. Takva izrada obezbeđuje vrlo nisko vreme odziva. Modularni dizajn sa izvlačivim umecima omogućava jednostavnu i brzu zamenu funkcionalnih modula  izvan radnog veka u slučaju česte pojave prenapona.

  • Tip 2 (Klasa II, T2, C)
  • Usaglašeni sa EN 61643-11
  • Maksimalni kontinuirani radni napon Uc od 275 V do 440 V AC
  • Izvedbe 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 i 4+0
  • Izvlačivi modularni dizajn
  • Sa i bez daljinske indikacije stanja kontakata
  • Indikator stanja uređaja