Proizvodi

Oprema za Ex9B/Ex9PN uređaje

Oprema je izrađena tako da je moguća kombinacija različitih tipova sa jednim instalacionim uređajem. Može se koristiti do dve relejne plus do tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata (dve jedinice u slučaju AX3122 sa dva para kontakata) plus jedna jedinica modularne FID sklopke (samo u slučaju Ex9B prekidača- osigurača).

Relejne jedinice montiraju se sa leve strane instalaciong uređaja.

Pomoćni i signalni kontakti mogu se montirati sa leve strane uređaja ili na postavljenu relejnu jedinicu. Kontaktne jedinice su opremljene sa preklopnom (CO) kombinacijom kontakata.

  • Pomoćni kontakti sinhronizovani sa glavnim kontaktima uređaja
  • Signalni kontakti aktivni prilikom električnog delovanja prekidača (trip signalni kontakti)
  • Uređaj za blokadu
  • Naponski okidači
  • Podnaponski okidači
  • Prenaponski okidači
  • Usaglašeni sa EN 60947-1 i EN 60947-5-1