Proizvodi

Strujne zaštitne sklopke sa zaštitom od preopterećenja Ex9BL (nova verzija)

Kombinovane diferencijalne strujne zaštitne sklopke sa zaštitom od preopterećenja, sa prekidnom moći 10 kA za Ex9BL-H seriju odnosno 6 kA za seriju Ex9BL-N. Uređaji su u skladu sa zahtevanim standardom IEC / EN 61009. Ovaj vid zaštite namenjen je za kućne i industrijske aplikacije. Omogućavaju uštedu prostora od 50 procenata u poređenju sa korišćenjem zasebnih uređaja (prekidač- osigurač i diferencijalna strujna zaštitna sklopka).

Ex9BL-H serija pokriva nominalne struje od 6 do 40 A, karakteristike B i C. Parametri uređaja određeni su nominalnim diferencijalnim strujama od 30, 100 i 300 mA, osetljivosti AC i A. Zbog kapaciteta prekidanja od 10 kA (-H) i 6kA (-N), namenjeni su za sve aplikacije, uključujući i najzahtevnije

  • Usaglašene su sa IEC / EN 61009
  • Prekidna moć Icn 10 kA (-H), 6 kA (-N)
  • 1+N polna izvedba
  • Nominalne osetljivosti 30, 100, 300 mA
  • Nominalne struje do 40 A
  • Nominalni radni napon 230 V AC
  • Karakteristike ugrađenog osigurača B ili C
  • AC i A tip FID sklopke
  • Širina 2 modula