Proizvodi

DC kompaktni prekidači

DC kompaktni prekidači Ex9MD TM namenjeni su prvenstveno za fotonaponske aplikacije kao glavni prekidač i strujna zaštita na DC strani fotonaponske elektrane, ali se isto tako mogu koristiti i u industriji. Usaglašeni su sa IEC / EN 60947-2 standardom što osigurava funkciju i pouzdanost za širok spektar aplikacija uključujući i rastavljačku.

Ovi prkidači ponuđeni su sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom, u 3- polnoj i 4- polnoj izvedbi sa prekidnom moći od 25 kA do 100 kA. Nominalni implsni napon Uimp 8 kV omogućava korišćenje čak i u sistemima sa pojavama tranzijentnih prenaponskih talasa visokog intenziteta.

Sve veličine prekidača mogu se opremiti različitom dodatnom opremom uključujući pomoćne i signalne kontakte, podnaponske i naponske releje- okidače, ručice za produženi pogon, motorni pogon i drugo.

  • Veličine kućišta M1 - M5
  • Nominalna struja do 800 A
  • 3-polne i 4-polne verzije
  • Nominalna struja kratkog spoja Icu do 100 kA, Ics = 100 % Icu
  • Nominalni napon 750 V DC (3-polni) i 1000 V DC (4-polni)
  • Termomagnetna zaštitna jedinica
  • Fiksna izvedba