NOARK Electric: Proizvodi

INSTALACIONI UREDJAJI

Instalacioni uređaji grupišu završne komponente razvodnih ormana uključujući: automatske osigurače, zaštitne uređaje diferencijalne struje, rastavljače, brojila za el. energiju, uređaje za zaštitu od prenapona, instalacione i vremenske releje, a svi su opremljeni mnoštvom dodataka za zadovoljavanje svih potreba bilo koje aplikacije za domaćinstvo.

RAZVODNI UREDJAJI

Noark nudi širok izbor opreme za ugradnju i ožičenje električnih uređaja. Plastični ormarići nude mnogo varijanti za unutrašnju i spoljašnju uzidnu i nadzidnu ugradnju. Metalni ormani pružaju robusno rešenje za komercijalne i najzahtevnije aplikacije.

INDUSTRIJSKI UREDJAJI

Industrijski uređaji su razvijeni da zadovolje najzahtevnije aplikacije u niskonaponskim instalacijama. Serije kontaktora Ex9C, bimetala Ex9R, motornih zaštitnih prkidača Ex9S32, opreme za vrata ormana Ex9P i mnogih drugih komponenti pripremljene su da obezbede potrebne funkcionalnosti na najefikasniji i pouzdan način.

KOMPAKTNI PREKIDAČI

Kompaktni uređaji Ex9M / Ex9MD pružaju sve zaštitne karakteristike potrebne za industrijsku i komercijalnu primenu za naizmeničnu i jednosmernu struju. Podela po veličinama kućišta od Ex9M1 do Ex9M6 pruža mnoštvo kombinacija i mogućnosti u pogledu prostora za ugradnju, trenutne selekcije i prekidne moći. Dodatne funkcionalnosti mogu se dobiti zahvaljujući velikom setu opreme kompatibilne sa ovom serijom. Serija rastavljača Ex9MSD / Ex9MDSD osigurava sigurno rastavljanje i isključenje sistema za distribuciju električne energije.

VAZDUŠNI PREKIDAČI

Vazdušni prekidači nude potpunu kontrolu i napredne funkcije nadzora čak i za najzahtjevnije aplikacije. Zahvaljujući Pametnoj jedinici (Smart Unit) SU i njenim varijantama zadovoljene su sve funkcije nadzora i pametnog upravljanja. Serija Ex9A omogućava jednostavno rukovanje kako sa izvlačivom tako i sa fiksnom izvedbom, kod aplikacija gde je limitiran prostor za ugradnju.

FOTONAPONSKE KOMPONENTE I REŠENJA

Noark nudi spektar proizvoda koji su posebno dizajnirani za aplikacije jednosmerne struje, sa različitim karakteristikama i nazivnim naponima, za ispunjavanje svih zahteva kod izvora zelene energije.

PROIZVODI KOJI SE VIŠE NE PROIZVODE

Artikli/oprema koja se više ne proizvodi.